นวัตกรรมเพื่อโรงเรียนไทย

พบกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ได้ที่นี่

บริหารจัดการ
Opportunity Intellect Career (OIC) ณ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาทำ เสริมสร้างทักษะชีวิต

By: โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

บริหารจัดการ
แก้ปัญหาทะเลาะวิวาทด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย ณ โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลพิทยา
ลดความรุนแรง ยุติข้อขัดแย้งระหว่างนักเรียน โดยนักเรียน

By: โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา

บริหารจัดการ
PLC แบบ Lesson Study Approach ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ปรับใช้ Lesson Study ของญี่ปุ่นจนเกิดเป็นกระบวนการนิเทศแบบครบวงจรฉบับคนไทย

By: โรงเรียนสาธิตพัฒนา

บริหารจัดการ
“ครัวกลาง” เพื่ออาหารกลางวันคุณภาพ ณ เทศบาลตำบลเมืองแก
รวมศูนย์การจัดการ ใช้แม่ครัวและโรงครัวร่วมกัน เพื่อลดภาระการจัดการอาหารกลางวันครูศพด.

By: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์