นวัตกรรมเพื่อโรงเรียนไทย

พบกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ได้ที่นี่

การเรียนการสอน
การเรียนคณิตศาสตร์แบบ Open approach ณ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
เปิดห้องเรียนคณิตฯ ที่เปลี่ยนยาขมให้เป็นขนมหวาน สร้างนักเรียนที่แก้โจทย์เลขได้ เข้าใจทฤษฎี แม้ครูไม่เฉลยคำตอบ

By: โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ

การเรียนการสอน
ห้องเรียนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีที่โรงเรียนบ้านโนนสูง
จัดกิจกรรมตามความความพร้อมเด็กเล็ก ในห้องเรียนมอนเตสซอรีที่อีสานบ้านเฮา

By: โรงเรียนบ้านโนนสูง

การเรียนการสอน
Project-based Learning ที่โรงเรียนบ้านปลาดาว
จัดการเรียนรู้แบบ PBL ได้ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ถ้าครูเปลี่ยนวิธีการทำงาน

By: โรงเรียนบ้านปลาดาว

การเรียนการสอน
Makerspace พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ของโรงเรียนบ้านปลาดาว
ปรับพื้นที่ เสริมกระบวนการ สร้างนักประดิษฐ์ โดยอาศัยต้นทุนชุมชน

By: โรงเรียนบ้านปลาดาว

การเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบทวิภาษา ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
เรียนภาษาให้อ่านออกเขียนได้และเข้าใจชุมชน

By: โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน

การเรียนการสอน
ระบบ TRACK ที่หลากหลายของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
เพิ่มสายการเรียนม.ปลาย ให้นักเรียนเจอคณะที่ใช่และมีผลงานยื่นระบบ TCAS

By: โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

การเรียนการสอน
โปรแกรมห้องเรียนที่หลากหลายของโรงเรียนอบจ.เชียงราย
จัดการศึกษาตามใจผู้เรียน ถามความต้องการของชุมชน

By: โรงเรียนอบจ.เชียงราย

การเรียนการสอน
Story-Based Learning ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โรงเรียนวิทย์หัวขบถที่เรียนวิทย์คู่สังคม ทำให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาแบบรอบด้าน

By: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)