ระบบ TRACK ที่หลากหลายของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

เมื่อระบบเข้ามหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป นักเรียนต้องปรับตัว หลักสูตรของโรงเรียนจึงถูกปรับเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนเส้นทางในอนาคตของนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเปลี่ยนหลักสูตรระดับมัธยมปลายเป็นระบบ TRACK ให้นักเรียนได้มีตัวเลือกได้ทดลองเรียนตามความสนใจที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น นอกจากการเรียนในรายวิชาพื้นฐานแล้ว นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 15 TRACK ตามแต่คณะที่นักเรียนอยากเรียนต่อในอนาคต